Data protection policy

Tyto Zásady ochrany osobních údajů popisují, jak společnost dragonflybrand.com (dále jen "Stránky" nebo "my") shromažďuje, používá a zveřejňuje vaše osobní údaje, když navštívíte nebo nakoupíte na Stránkách.

Shromažďování osobních údajů
Když navštívíte Stránky, shromažďujeme určité informace o vašem zařízení, vaší interakci se Stránkami a informace potřebné ke zpracování vašich nákupů. Další informace můžeme shromažďovat také v případě, že se na nás obrátíte s žádostí o zákaznickou podporu. V těchto Zásadách ochrany osobních údajů označujeme veškeré informace, které mohou jednoznačně identifikovat jednotlivce (včetně níže uvedených informací), jako "osobní údaje". Další informace o tom, jaké Osobní údaje shromažďujeme a proč, naleznete v seznamu níže.

Informace o zařízení

Příklady shromažďovaných Osobních údajů: verze webového prohlížeče, IP adresa, časové pásmo, informace o souborech cookie, jaké stránky nebo produkty si prohlížíte, vyhledávací výrazy a způsob interakce se stránkami.
Účel shromažďování: Přesné načítání Stránek pro vás a provádění analýzy používání Stránek za účelem optimalizace našich Stránek.
Zdroj shromažďování: Zdroj informací: Automaticky shromažďované při vašem přístupu na naše Stránky pomocí souborů cookie, souborů protokolu, webových majáků, značek nebo pixelů.
Zveřejnění za obchodním účelem: sdíleno s naším zpracovatelem Shopify.
Informace o objednávkách

Příklady shromažďovaných osobních údajů: jméno, fakturační adresa, dodací adresa, platební údaje (včetně čísel kreditních karet, údajů PayPal, údajů ze služby Stripe), e-mailová adresa a telefonní číslo.
Účel shromažďování: poskytování produktů nebo služeb za účelem plnění naší smlouvy, zpracování vašich platebních údajů, zajištění přepravy a poskytování faktur a/nebo potvrzení objednávek, komunikace s vámi, prověřování našich objednávek z hlediska možného rizika nebo podvodu, a pokud je to v souladu s preferencemi, které jste nám sdělili, poskytování informací nebo reklamy týkající se našich produktů nebo služeb.
Zdroj shromažďování: shromážděné od vás.
Zveřejnění za obchodním účelem: sdíleno s naším zpracovatelem Shopify, Facebookem, Googlem, Zendesk, Klavyio, Stamped.io a dalšími marketingovými aplikacemi, které můžeme používat.
Informace o zákaznické podpoře

Příklady shromážděných osobních údajů: verze webového prohlížeče, IP adresa, časové pásmo, informace o souborech cookie, jaké stránky nebo produkty si prohlížíte, vyhledávací výrazy a způsob interakce se stránkami.
Účel shromažďování: poskytování zákaznické podpory.
Zdroj shromažďování: shromážděny od vás.
Zveřejnění za obchodním účelem: sdíleno s naším zpracovatelem Shopify, Facebookem, Googlem, Zendesk, Klavyio, Stamped.io a dalšími marketingovými aplikacemi, které můžeme používat.
Sdílení osobních údajů
Vaše Osobní údaje sdílíme s poskytovateli služeb, aby nám pomohli poskytovat naše služby a plnit naše smlouvy s vámi, jak je popsáno výše. Např:

K provozu našeho internetového obchodu používáme Shopify. Více informací o tom, jak společnost Shopify používá vaše Osobní údaje, si můžete přečíst zde: https://www.shopify.com/legal/privacy.
Vaše Osobní údaje můžeme sdílet, abychom vyhověli platným zákonům a předpisům, abychom reagovali na soudní obsílku, příkaz k prohlídce nebo jinou zákonnou žádost o informace, které obdržíme, nebo abychom jinak chránili svá práva.
Chování v reklamě
Jak je popsáno výše, vaše Osobní údaje používáme k tomu, abychom vám poskytovali cílené reklamy nebo marketingová sdělení, o kterých se domníváme, že by vás mohla zajímat. Jedná se například o tzv:

Používáme službu Google Analytics, která nám pomáhá pochopit, jak naši zákazníci používají tyto stránky. Více informací o tom, jak společnost Google používá vaše Osobní údaje, si můžete přečíst zde: https://policies.google.com/privacy?hl=en.You. Službu Google Analytics můžete také odhlásit zde: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.
Informace o vašem používání Stránek, vašich nákupech a vaší interakci s našimi reklamami na jiných webových stránkách sdílíme s našimi reklamními partnery. Některé z těchto informací shromažďujeme a sdílíme přímo s našimi reklamními partnery a v některých případech prostřednictvím souborů cookie nebo jiných podobných technologií (s nimiž můžete souhlasit v závislosti na vaší poloze).
Další informace o tom, jak funguje cílená reklama, najdete na vzdělávací stránce Network Advertising Initiative (dále jen "NAI") na adrese http://www.networkadvertising.org/understanding-online-advertising/how-does-it-work.

Z cílené reklamy se můžete odhlásit následujícími způsoby:

FACEBOOK - https://www.facebook.com/settings/?tab=ads
GOOGLE - https://www.google.com/settings/ads/anonymous
BING - https://advertise.bingads.microsoft.com/en-us/resources/policies/personalized-ads].
Kromě toho se můžete z některých těchto služeb odhlásit na portálu Digital Advertising Alliance na adrese: http://optout.aboutads.info/.

Používání osobních údajů
Vaše osobní údaje používáme k poskytování našich služeb, což zahrnuje: nabízení produktů k prodeji, zpracování plateb, odeslání a vyřízení vaší objednávky a informování o nových produktech, službách a nabídkách.

Právní základ
Podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů ("GDPR"), pokud jste rezidentem Evropského hospodářského prostoru ("EHP"), zpracováváme vaše osobní údaje na základě následujících zákonných základů:

Váš souhlas;
Plnění smlouvy mezi vámi a stránkami;
Dodržování našich zákonných povinností;
Ochrana vašich životně důležitých zájmů;
plnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu;
Pro naše oprávněné zájmy, které nepřevažují nad vašimi základními právy a svobodami.
Uchovávání
Když prostřednictvím Stránek zadáte objednávku, uchováme vaše osobní údaje pro naše záznamy, pokud a dokud nás nepožádáte o jejich vymazání. Více informací o vašem právu na výmaz naleznete v části "Vaše práva" níže.

Automatické rozhodování
Pokud jste rezidentem EHP, máte právo vznést námitku proti zpracování založenému výhradně na automatizovaném rozhodování (které zahrnuje profilování), pokud má toto rozhodování pro vás právní účinky nebo se vás jinak významně dotýká.

Plně automatizované rozhodování, které má právní nebo jinak významný dopad, s využitím údajů zákazníků neprovádíme.

Náš zpracovatel Shopify používá omezené automatizované rozhodování za účelem prevence podvodů, které na vás nemá právní ani jinak významný dopad.

Mezi služby, které zahrnují prvky automatizovaného rozhodování, patří např:

Dočasný denylist IP adres spojených s opakovanými neúspěšnými transakcemi. Tento denylist přetrvává po malý počet hodin.
Dočasný denylist kreditních karet spojených s denylistovanými IP adresami. Tento denylist přetrvává po malý počet dní.


Vaše práva
GDPR
Pokud jste rezidentem EHP, máte právo na přístup k osobním údajům, které o vás uchováváme, na jejich přenos do nové služby a na žádost o opravu, aktualizaci nebo vymazání vašich osobních údajů. Pokud chcete tato práva uplatnit, kontaktujte nás prostřednictvím níže uvedených kontaktních údajů.

Vaše Osobní údaje budou nejprve zpracovány v Irsku a poté budou předány mimo Evropu k uložení a dalšímu zpracování, včetně Kanady a Spojených států. Další informace o tom, jak je předávání údajů v souladu s nařízením GDPR, naleznete v dokumentu GDPR Whitepaper společnosti Shopify: https://help.shopify.com/en/manual/your-account/privacy/GDPR.CCPA
Pokud jste obyvatelem Kalifornie, máte právo na přístup k osobním údajům, které o vás uchováváme (známé také jako "právo na informace"), na jejich přenos do nové služby a na žádost o opravu, aktualizaci nebo vymazání vašich osobních údajů. Pokud chcete tato práva uplatnit, kontaktujte nás prostřednictvím níže uvedených kontaktních údajů.

Pokud chcete určit oprávněného zástupce, který bude tyto žádosti podávat vaším jménem, kontaktujte nás na níže uvedené adrese.

Soubory cookie
Soubor cookie je malé množství informací, které se při návštěvě našich stránek stáhne do vašeho počítače nebo zařízení. Používáme řadu různých souborů cookie, včetně funkčních, výkonnostních, reklamních a souborů cookie sociálních médií nebo obsahu. Soubory cookie zlepšují vaše prohlížení stránek tím, že umožňují webu zapamatovat si vaše akce a preference (například přihlášení a výběr regionu). To znamená, že tyto informace nemusíte znovu zadávat při každém návratu na web nebo při procházení z jedné stránky na druhou. Soubory cookie také poskytují informace o tom, jak lidé webové stránky používají, například zda je navštěvují poprvé nebo zda jsou častými návštěvníky.

K optimalizaci vašich zkušeností na našich stránkách a k poskytování našich služeb používáme následující soubory cookie.

Soubory cookie nezbytné pro fungování obchodu
Název funkce
_ab Používá se v souvislosti s přístupem do administrace.
_secure_session_id Používá se v souvislosti s navigací prostřednictvím výlohy obchodu.
cart Používá se v souvislosti s nákupním košíkem.
cart_sig Používá se v souvislosti s pokladnou.
cart_ts Používá se v souvislosti s pokladnou.
checkout_token Používá se v souvislosti s pokladnou.
secret Používá se v souvislosti s pokladnou.
secure_customer_sig Používá se v souvislosti s přihlášením zákazníka.
storefront_digest Používá se v souvislosti s přihlášením zákazníka.
_shopify_u Slouží k usnadnění aktualizace informací o zákaznickém účtu.
Reportování a analytika
Název Funkce
_tracking_consent Předvolby sledování.
_landing_page Sledování vstupních stránek
_orig_referrer Sledování vstupních stránek
_s Shopify analytics.
_shopify_fs Analytika Shopify.
_shopify_s Analytika Shopify.
_shopify_sa_p Analytika Shopify týkající se marketingu a referralů.
_shopify_sa_t Analytika Shopify týkající se marketingu a doporučení.
_shopify_y Analytika Shopify.
_y Shopify analytics.

 

Doba, po kterou soubor cookie zůstane v počítači nebo mobilním zařízení, závisí na tom, zda se jedná o "trvalý" nebo "relační" soubor cookie. Soubory cookie relace trvají, dokud nepřestanete prohlížet stránky, a trvalé soubory cookie trvají, dokud nevyprší jejich platnost nebo dokud nejsou smazány. Většina souborů cookie, které používáme, jsou trvalé a jejich platnost vyprší od 30 minut do dvou let od data jejich stažení do vašeho zařízení.

Soubory cookie můžete kontrolovat a spravovat různými způsoby. Mějte prosím na paměti, že odstranění nebo zablokování souborů cookie může mít negativní dopad na vaše uživatelské prostředí a části našich webových stránek již nemusí být plně přístupné.

Většina prohlížečů soubory cookie automaticky přijímá, ale můžete si zvolit, zda chcete soubory cookie přijímat, nebo ne, prostřednictvím ovládacích prvků prohlížeče, které často najdete v nabídce "Nástroje" nebo "Předvolby" prohlížeče. Další informace o tom, jak upravit nastavení prohlížeče nebo jak soubory cookie blokovat, spravovat nebo filtrovat, naleznete v souboru nápovědy prohlížeče nebo na stránkách, jako je www.allaboutcookies.org.

Kromě toho upozorňujeme, že blokování souborů cookie nemusí zcela zabránit tomu, jak sdílíme informace s třetími stranami, například s našimi reklamními partnery. Chcete-li uplatnit svá práva nebo se odhlásit od určitého využití vašich informací těmito stranami, postupujte podle pokynů v části "Behaviorální reklama" výše.

Nesledovat
Vezměte prosím na vědomí, že vzhledem k tomu, že v odvětví neexistuje jednotná dohoda o tom, jak reagovat na signály "Do Not Track", neměníme naše postupy shromažďování a používání dat, pokud takový signál z vašeho prohlížeče zjistíme.

Změny
Tyto Zásady ochrany osobních údajů můžeme čas od času aktualizovat, abychom zohlednili například změny našich postupů nebo z jiných provozních, právních nebo regulačních důvodů.

Kontakt
Chcete-li získat další informace o našich postupech ochrany osobních údajů, máte-li dotazy nebo chcete-li podat stížnost, kontaktujte nás e-mailem na adrese [e-mailová adresa] nebo poštou pomocí níže uvedených údajů:

DRAGONFLY trading s.r.o., Dalimilova 1950/1a, 37006 České Budějovice , Czechia

Naposledy aktualizováno: [DATUM] AKTUALIZACE: [DATUM]
Pokud nejste spokojeni s naší odpovědí na vaši stížnost, máte právo podat stížnost u příslušného úřadu pro ochranu osobních údajů. Můžete se obrátit na místní úřad pro ochranu osobních údajů nebo na náš dozorový úřad zde: https://www.coi.cz/.